Osnovni podatki o Godbi Lukovica

Dejstva o društvu in naslovi

Naslov

GODBA LUKOVICA
Stari trg 1
1225 LUKOVICA
godba.lukovica@gmail.com
tel.: 051/825-500

Matična št.: 1182145
Davčna št.: 33445893
Št. transakcijskega računa: 02303-0051166883 odprt pri Novi Ljubljanski Banki

Organi in kontaktne osebe

Upravni odbor
Predsednik: Bojan Andrejka (041/606-572; bojan.andrejka@gmail.com)
Podpredsednik: Andrej Kržan
Tajnik: Alenka Lavrič
Blagajnik: Sandi Oražem
Gospodar: Vili Gošte
Član: Srečo Vrhovec
Član: Jure Sambol

Arhivar
Avguštin Gales

Nadzorni svet
Miha Andrejka - predsednik
Andraž Repanšek
Marko Juteršek

Častno razsodišče
Uroš Klopčič - predsednik
Maruša Urankar
Kristjan Kveder

Urejanje spletne strani
Leon Andrejka (041/989-899; leon.andrejka@siol.net)
Aktualno
Logo 10 let
 
Logo gradnje doma
 
Loading...
Copyright © 2004 Godba Lukovica