Člani in članice Godbe Lukovica

Kdo kaj igra?

Orkester, ki trenutno šteje 50 aktivnih članov, od januarja 2011 deluje pod strokovnim vodstvom Petra Šale. Razveseljiva je sestava članstva, saj jedro tvorijo osnovnošolci, srednješolci in študentje. Tako povprečna starost komajda presega 25 let. Vaje potekajo dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih od 19.30 do 21.30 v društvenem prostorih, ki smo si jih godbenili uredili nad vrtcem Medo na Prevojah.

Dirigent
          Peter Šala

Pihala
Pikolo
Maruša Urankar
Flavta
Brigita Pavlin
Maša Lenček
Ana Meden
Petra Cerar
Klarinet
Božo Stupica
Gašper Jamšek
Grega Strehar
Kamilo Domitrovič
Andrej Kržan
Alenka Avbelj
Mateja Kotnik
Petra Capuder
Rok Vojska
Klavdija Strmšek
Alenka Lavrič
Blaž Berlec
Urška Ravnikar
Tjaša Stražar
Oboa
Ana Stoschitzky
Saksofon
Jure Sambol
Erih Skočir
Mojca Kočar
Senta Avbelj
Trobila
Trobenta
Sandi Oražem
Matej Avbelj
Blaž Andrejka
Marko Juteršek
Jaka Urbanija
Nejc Andrejka
Matic Oražem
Blaž Gerčar
Tenor
Leon Andrejka
Bojan Andrejka
Avguštin Gales
Bariton
Vili Gošte
Kristjan Kveder
Rog
Miha Lončar
Jerca Debevec
Pozavna
Srečo Vrhovec
Uroš Klopčič
Aleš Pavli
Tuba
Miha Andrejka
Andraž Repanšek
Tolkala
Tomaš Slapar
Aleš Kepec
Tristan Lenček
Stojan Debevec
Janez Meden
Domen Kovač
Praporščak
Miloš Šinkovec
Aktualno
Logo 10 let
 
Logo gradnje doma
 
Loading...
Copyright © 2004 Godba Lukovica